WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA NORM BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE RĘKAWIC

DNA pioniera

Wyprzedzanie norm jest wynikową dynamiki naszej innowacji. Oraz naszej zdolności rozpoznawania zmian w użytkowaniu produktów przez naszych klientów.

Nasze DNA, nasze wymogi, doświadczenie, procesy jakości (ISO 9001 i ISO 14001), a także udział w wielu organizacjach zawodowych zmuszają nas do tworzenia lub wyprzedzania norm.

Przewidywanie i wyprzedzanie norm bezpieczeństwa w zakresie rękawic

Norma stanowi minimalną wymaganą gwarancję, ale opiera się głównie na standardowych testach, które nie zawsze odpowiadają rzeczywistym zastosowaniom.

Przestrzeganie normy dotyczącej środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nie zawsze zapewnia najlepszą ochronę.

Dlatego właśnie firma Rostaing zawsze idzie dalej, śledząc na bieżąco normy europejskie (WE, EN 407, EN 511, EN 420, EN 388, EN 12477, EN 659…), światowe (ISO 13997, ISO 15383…) lub związane z niektórymi zawodami (Asqual…) i opracowując liczne testy „terenowe”, a także prowadząc badania w laboratorium, aby przekroczyć wymagane progi dla każdego nowego produktu.

Pod koniec 2016 r. norma EN388 zostanie zmieniona poprzez włączenie ISO 13997.

Testy normy EN 388: 2003 pozostają w zasadzie identyczne i są nadal ważne, ale niektóre elementy zostały doprecyzowane lub dodane, umożliwiając porównanie wyników poszczególnych producentów w oparciu o jednakową podstawę.

 

CO NOWEGO?

  • Test odporności na przecięcia bardziej restrykcyjny, z włączeniem testu zgodnie z ISO13997: 1999
  • Test odporności na ścieranie lepiej zdefiniowany, uwzględniający właściwości użytego papieru ściernego
  • Test ochrony przed uderzeniem, dodany, ale nieobowiązkowy, zgodnie z normą EN 13594 :2015
  • Test mankietów w opcji
  • Nowe obowiązkowe oznaczenia na rękawicach

ROSTAING nadal jest prekursorem:
47 rękawic zostało przetestowanych zgodnie z nową normą
jeszcze przed jej ogłoszeniem!

DORADZAĆ, ABY JAK NAJLEPIEJ SPROSTAĆ PAŃSTWA WYMAGANIOM

Wybór najlepszych rękawic gwarantujących bezpieczną pracę.

Ograniczenie ryzyka wypadków, kwalifikowanie i wybór rękawic dostosowanych do stanowiska pracy lub wykonywanej działalności, zmniejszenie kosztów zakupu, uwzględnienie różnic pomiędzy materiałami i dostępnymi technologiami, przestrzeganie obowiązujących norm, sporządzenie indywidualnego dokumentu dla przedsiębiorstwa, itd.: wyzwań jest wiele..

Aby opracować najlepsze z możliwych rozwiązań, wspieramy naszych profesjonalnych klientów, zapewniając im indywidualne doradztwo na każdym stanowisku pracy lub dla każdego zastosowania (Audit-Conseil-Solution ACS).

WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

ZASADA OCENY POZIOMÓW SKUTECZNOŚCI NORM

Każda norma określa poziomy skuteczności rękawic.

X . . . . . . . Nietestowany
0 . . . . . . . Zerowy
1 . . . . . . . Minimalny
2 . . . . . . . Dobry
3 . . . . . . . Bardzo dobry
4 i +  . . . . Wspaniały

WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

Dla przykładu norma EN 388 określa właściwości rękawic w zależności od ich stopnia ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi.

NA ŚCIERANIE: poziom 1 do 4 (określane w liczbie cykli potrzebnych do uszkodzenia rękawic)
PRZECIĘCIE ostrzem: poziom 1 do 5 (określane według wskaźnika)
PRZEBICIE: poziom 1 do 4 (określane w niutonach)
ROZERWANIE: poziom 1 do 4 (określane w niutonach)

MAKSYMALNE WYMOGI normy: 4-5-4-4

Przykład rękawic ROSTAING

MASTERNBR RC

WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA
   4544

Nasze rękawice uzyskały maksymalny możliwy poziom według normy EN388

4-5-4-4

ŚCIERANIE 4 na 4
PRZECIĘCIE 5 na 5
ROZDARCIE 4 na 4
PRZEDZIURAWIENIE 4 na 4

Nie poprzestajemy na tym i proponujemy Państwu przeprowadzenie kontroli stanowiska pracy.

Więcej informacji

GŁÓWNE NORMY EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE UŻYWANE DO TESTÓW I KWALIFIKACJI NASZYCH PRODUKTÓW

Dyrektywa europejska
89/686/WE
Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI) podzielone są na 3 kategorie w zależności od rodzaju ryzyka do zabezpieczenia.

TYP 1 / MINIMALNE ZAGROŻENIE
TYP 2 / POWAŻNE ZAGROŻENIE
TYP 3 / ZAGROŻENIA PROWADZĄCE DO ŚMIERCI LUB INWALIDZTWA

WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE
RĘKAWIC OCHRONNYCH

EN 420

BRAK CHROMU
NEUTRALNE PH
SPRAWNOŚĆ MANUALNA, WYGODA
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

ZAGROŻENIA MECHANICZNE
ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE

EN 388

ŚCIERANIE
PRZECIĘCIE
ROZDARCIE
PERFORACJA
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

ZAGROŻENIA TERMICZNE
ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO
EN 407

ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS PALENIA
CIEPŁO KONTAKTOWE
CIEPŁO KONWEKCYJNE
CIEPŁO PROMIENIOWANIA
DROBNE ROZPRYSKI PŁYNNY METAL
DUŻE ILOŚCI STOPIONY METAL
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

ZAGROŻENIA TERMICZNE
ODPORNOŚĆ NA ZIMNO
EN 511

CHŁÓD KONWEKCYJNY
CHŁÓD KONTAKTOWY
PRZEPUSZCZANIE WODY
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI CHEMICZNE I MIKROORGANIZMY
EN 374

ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI CHEMICZNE
ODPORNOŚĆ NA PRZEPUSZCZANIE
ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

RĘKAWICE STRAŻACKIE
EN 659 (2008)

ZACHOWANIE WYMIARÓW
RÉSISTANCE À LA CHALEUR
KURCZLIWOŚĆ
ZRĘCZNOŚĆ
WYTRZYMAŁOŚĆ SZWÓW
ŚCIĄGANIE RĘKAWIC
ZACHOWANIE INTEGRALNOŚCI
PRZEPUSZCZALNOŚĆ CHEMICZNA
PRZEPUSZCZALNOŚĆ WODY
WYPRZEDZANIE NORM BEZPIECZEŃSTWA

RĘKAWICE STRAŻACKIE
Certyfikat ASQUAL

EN 388
ISO 15383
ISO 13997
EN 659