PROPERTY

WITRYNA INTERNETOWA WWW.ROSTAING.COM JEST WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY ETABLISSEMENTS J. ROSTAING SA

NAZWA FIRMY: ETABLISSEMENTS J. ROSTAING
SPÓŁKA AKCYJNA Z ZARZĄDEM, Z KAPITAŁEM W WYSOKOŚCI: 144 400,00 EURO
REJESTR HANDLOWY SPÓŁEK MIASTA BOURG-EN-BRESSE B 759 200 405
NR IDENTYFIKACJI STATYSTYCZNEJ SIRET: 759 200 405 00018
NR APE: 1419Z
NR IDENTYFIKACYJNY VAT: FR02759200405
ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ: 17 AVENUE CHARLES DE GAULLE 01800 VILLIEU LOYES MOLLON
TELEFON: 0474460710
E-MAIL: contact@rostaing.fr

PRZEDSTAWICIEL PRAWNY: ROSTAING Stéphane
DYREKTOR PUBLIKACJI: ROSTAING Stéphane
KONTAKT: contact@rostaing.fr

HOST
GINSAO
18 RUE DOCTEUR CHARCOT 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
TELEFON: 01 83 62 62 36

Conception site

Brand & digital Design : www.ginsao.fr
T : +33 6 07 68 12 60

PRZEPISY PRAWNE

Stratégies de communication et conquête clients : www.leadleader.fr
T: +33 6 07 29 60 66

PRZEPISY PRAWNE

Crédits photos

Rostaing et ses partenaires, Fotolia, Micromike

  1. Informacje zamieszczone na witrynie:

Użytkownik witryny oświadcza, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi kompetencjami oraz środkami, aby uzyskać dostęp do witryny i korzystać z niej.

Firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za elementy pozostające poza jej kontrolą oraz ewentualne szkody, jakie mogłyby dotyczyć wyposażenia technicznego użytkownika, a w szczególności jego komputerów, oprogramowania, wyposażenia sieciowego lub jakiegokolwiek innego sprzętu wykorzystywanego w zakresie dostępu do witryny oraz zamieszczonych na niej usług i informacji.

Przypominamy, że fakt nieuprawnionego dostępu i korzystania z jakiegokolwiek systemu informatycznego, utrudniania lub zakłócania funkcjonowania takiego systemu, a także nieuprawnionego wprowadzania danych do systemu informatycznego stanowi przestępstwo podlegające sankcjom określonym obowiązującymi przepisami prawa karnego.

  1. Prawa własności intelektualnej:

Firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING jest właścicielem lub posiadaczem praw w odniesieniu do wszystkich elementów zamieszczonych na jej witrynie, w tym między innymi znaków towarowych, danych, rysunków, elementów graficznych, zdjęć i oprogramowania.

Jakiekolwiek reprodukowanie, przedstawianie lub rozpowszechnianie zawartości niniejszej witryny w całości lub w części za pośrednictwem dowolnych środków bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy ETABLISSEMENTS J. ROSTAING jest zabronione i będzie stanowić przypadek niedozwolonego kopiowania, zagrożonego sankcjami określonymi w artykule L.335-2 i następnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Wszelkie marki zamieszczone na witrynie stanowią zastrzeżone znaki towarowe i są wyłączną własnością firmy ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN). W związku z powyższym, jakiekolwiek reprodukowanie tych znaków towarowych lub związanych z nimi logo bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN) jest zabronione w świetle obowiązujących postanowień Kodeksu Własności Intelektualnej, a w szczególności jego artykułów L.713-2, L.716-9 i L.716-10.

  1. Zawartość witryny:

Firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zawartości swojej witryny w dowolnej chwili, bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia. Ponadto, firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie jakichkolwiek opóźnień, błędów lub zaniedbań dotyczących zawartości stron witryny, także w przypadku przerwania lub braku dostępności usług z jakiejkolwiek przyczyny.

Firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING (VTN) dokłada wszelkich starań dla zapewnienia prawidłowości i prawdziwości wszystkich informacji udostępnianych użytkownikom na jej witrynie, niemniej jednak mogą one zawierać pewne niedokładności techniczne lub błędy typograficzne, a także być niekompletne.

W związku z powyższym, firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych na witrynie lub ich wykorzystanie przez strony trzecie.

Dostęp do produktów i usług oferowanych na witrynie może podlegać pewnym ograniczeniom w zależności od przepisów obowiązujących w niektórych krajach. Wszystkie zainteresowane osoby muszą więc wcześniej sprawdzić u osoby do kontaktu w firmie ETABLISSEMENTS J. ROSTAING na poziomie ogólnym lub lokalnym, czy mogą uzyskać dostęp do określonych produktów lub usług.

  1. Linki hipertekstowe:

Biorąc pod uwagę, że firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nie jest wydawcą stron internetowych dostępnych za pośrednictwem zamieszczonych na jej witrynie linków hipertekstowych, nie może ona w żaden sposób kontrolować ich treści. W związku z powyższym, firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość dostępnych w ten sposób stron internetowych lub za pozyskiwanie i przekazywanie danych osobowych, instalację plików cookie bądź stosowanie jakichkolwiek innych środków w tym samym celu przez te strony internetowe.
Użytkownicy niniejszej witryny nie mogą w żadnym wypadku zamieszczać linków hipertekstowych prowadzących do witryny www.rostaing.com bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody firmy ETABLISSEMENTS J. ROSTAING.
Jakiekolwiek pytania dotyczące tych zagadnień powinny być przesyłane do Dyrektora Publikacji witryny www.rostaingshop.fr.

  1. Dane imienne – Ochrona danych osobowych:

Firma ROSTAING pozyskuje informacje dotyczące użytkownika podczas tworzenia jego konta klienta i/lub składania zamówień.
Informacje te umożliwiają firmie ROSTAING przeprowadzanie operacji dotyczących zarządzania klientami, pozyskiwania nowych klientów (na przykład poprzez przesyłanie informatorów), prowadzenia badań statystycznych, obsługi zapytań dotyczących praw dostępu, modyfikacji i sprzeciwu wobec wykorzystywania danych, zarządzania przypadkami braków płatności oraz sporami, operacjami promocyjnymi i zamieszczanymi opiniami, a także udzielania odpowiedzi na pytania zadawane bezpośrednio administratorowi witryny. W takim przypadku, firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać tych danych w jakichkolwiek celach handlowych oraz będzie przechowywać je wyłącznie przez okres absolutnie niezbędnych do ich obsługi. Pozyskiwane dane mają charakter całkowicie poufny i są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez firmę ETABLISSEMENTS J. ROSTAING.
Dane te mogą jednak być wykorzystywane do wysyłania informacji oraz ofert promocyjnych firmy ROSTAING, pod warunkiem wcześniejszego uzyskania zgody użytkownika za pośrednictwem pól zaznaczanych w formularzu danych identyfikacyjnych użytkownika. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z ich subskrypcji, klikając link „Rezygnacja z subskrypcji”.

  1. Prawo dostępu, sprzeciwu i modyfikacji danych:

Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, baz danych i swobód informatycznych, osoby, których dane osobowe zostały pozyskane przez firmę mają prawo dostępu, weryfikacji, modyfikacji, korekty swoich danych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania i zarządzania usunięcia danych.
Aby skorzystać z tego prawa, należy przesłać odpowiedni wniosek na adres:
ETABLISSEMENTS J. ROSTAING
17 avenue Charles de Gaulle
01800 Villieu Loyes Mollon
lub pocztą e-mail na adres: contact@rostaing.fr

  1. Pliki cookie:

Po uzyskaniu zgody użytkownika, firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING pozyskuje dane dotyczące jego osoby za pośrednictwem plików cookie, które umożliwiają śledzenie nawigacji użytkownika na witrynie. Pliki cookie to identyfikacyjne pliki alfanumeryczne zapisywane na twardym dysku komputera użytkownika za pośrednictwem jego przeglądarki internetowej, umożliwiające firmie ETABLISSEMENTS J. ROSTAING rozpoznawanie przeglądarki i proponowanie użytkownikowi w ten sposób bardziej innowacyjnych, atrakcyjnych funkcji.
Użytkownik może również skonfigurować swój komputer w taki sposób, aby zapobiec możliwości zapisywania plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące plików cookie, należy kliknąć zakładkę optymalnej konfiguracji.

  1. Modyfikacja informacji prawnych

Firma ETABLISSEMENTS J. ROSTAING zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszych informacji prawnych w dowolnej chwili. W związku z powyższym, użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z nimi.

  1. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla niniejszej witryny jest prawo francuskie. Jakiekolwiek spory pomiędzy firmą ETABLISSEMENTS J. ROSTAING a wszelkimi osobami trzecimi będą rozstrzygane wyłącznie przez uprawnione sądy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi.