ZÍSKEJTE VYJÍMEČNOU ZÁKAZNICOU A UŽIVATELSKOU ZKOUŠENOST

Zvolíte-li značku Rostaing, budete mít jistotu, že získáte nejlepší zkušenost s Vaším výrobkem a přidruženými službami.

Silou našich týmů vycházející z nových služeb, řešení nebo inovací, je schopnost předvídat Vaše potřeby a doprovázet Váš talent.

Opíráme se o naši výjimečnou operativní zkušenost z „terénu“ v těch nejvíce komplexních, technických či nebezpečných odvětvích. Průmyslem, stavebnictvím, hasiči, záchranáři, vojskem, bezpečnostními složkami počínaje, koníčkem pro děti jako je zahradničení konče.

Každoročně navštívíme více než 57 000 areálů našich zákaznických podniků, k nimž lze přičíst podniky našich partnerských distributorů.

NASLOUCHAT

Naše úsilí a nároky se soustředí na porozumění a spokojenost našich zákazníků uživatelů s cílem úspěšné, individuální a trvalé zkušenosti.

Naše obchodní, technické a řídicí týmy jsou denně v kontaktu s našimi zákazníky a uživateli.

ANGAŽOVAT SE

Být značkou více než 15 milionů každodenních uživatelů technických rukavic je pro nás závazkem.
Naší zodpovědností je předvídat a zajistit jejich pohodlí,ochranu a výkonnost.

Naši zákazníci a miliony našich uživatelů jsou naší laboratoří „zákazník in situ“, stimulující náš výzkum a rozvoj.
Pečlivě analyzujeme získané poznatky zákazníků (RETEX) a stálou optimalizaci řešení (ACS)..

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY

Zajišťujeme individuální služby našim zákaznickým podnikům ve spolupráci s našimi partnerskými distributory.

Služby zákazníkům se 100% individuálním přístupem: audit, doporučení, : normativní a právní prostředí, ACS, RETEX, na míru, merchandising, poprodejní servis, logistika, rezervní zásoby…