I osoby s tělesním postiženímrukou mohou
získat zpět svoji výkonnost
díky speciálně upraveným rukavicím