ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

PROBLEMATIKA BEZPEČNOSTNÍCH NOREM RUKAVIC

DNA průkopníka

Anticipace  norem vyplývá z dynamiky naší inovace. A naší schopnosti vést vývoj aplikací našich zákazníků.

Naše DNA, nároky, zkušenosti, jakostí postupy (ISO 9001 a ISO 14001) stejně tak jako naše přítomnost v několika profesních organizacích nás vede také k vytváření norem nebo uplatnění jejich požadavků dříve, než vejdou v platnost.

Anticipovat a být „o krok napřed“ před normami týkajícími se ochranných rukavic

I když norma představuje minimální a neodmyslitelnou záruku, vychází pouze z „normalizovaných“ testů, které ne vždy odrážejí realitu použití.

Dodržení normy Osobních ochranných prostředků (OOP) Vám nemůže vždy zaručit optimální ochranu.

Proto se společnost Rostaing snaží zajít dál, nad rámec evropských (CE, EN 407, EN 511, EN 420, EN 388, EN 12477, EN 659…) a celosvětových norem (ISO 13997, ISO 15383…), nebo norem vztahujících se na daná odvětví, (Asqual…) prostřednictvím početných testů v „terénu“ a laboratorních výzkumů, aby u každého nového výrobku překročila požadované limity.

Na konci roku 2016 dojde k vývoji normy EN388 a stane se součástí ISO 13997.

Testy normy EN 388:2003 zůstávají vcelku stejné a jsou stále platné, ale některé složky jsou upřesněny nebo přidány a umožňují mezi jednotlivými výrobci porovnat výkonnost na základě shodných podkladů.

 

CO JE NOVÉHO?

  • Přísnější testování odolnosti vůči pořezání se začleněním testu podle ISO13997:1999
  • Lépe definované testování odolnosti vůči oděru vymezující vlastnosti použitého brusného papíru
  • Přidané testování odolnosti vůči nárazu je pouzefakultativní podle normy EN 13594 :2015
  • Testování zápěstní části je volitelné
  • Nová značení jsou na rukavicích povinná

Společnost ROSTAING si udržuje pozici průkopníka:
Již 47 rukavic testovaných podle této nové normy
před jejím uvedením v platnost!

NAŠE PORADENSTVÍ, LEPŠÍ ODPOVĚĎ NA VAŠI PROBLEMATIKU

Zvolit nejlepší rukavice a zaručit Vám pevnou ruku.

Snížit rizika zranění, určit a zvolit rukavice odpovídající pracovišti nebo Vaší aktivitě, snížit Vaše investiční náklady, rozhodnout se mezi dostupnými materiály a technologiemi, zohlednit platné normy, vystavit jednotný dokument Vaší společnosti, atd.: otázek je mnoho.

Abychom vyvinuli ta nejlepší možná řešení, poskytujeme našim zákaznickým podnikům individuální poradenství specifické pro jednotlivá pracoviště, nebo použití (Audit-Conception-Solution ACS).

ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

PRINCIP VYHODNOCENÍ VÝKONNOSTNÍCH ÚROVNÍ NOREM

Každá norma přesně určuje výkonnostní úrovně rukavic.

X . . . . . . . Netestováno
0 . . . . . . . Neplatné
1  . . . . . . . Minimální
2 . . . . . . . Dobré
3 . . . . . . . Velmi dobré
4 et +  . . . Vynikající

ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

Například norma EN 388 přesně vymezuje vlastnosti rukavic podle jejichodolnosti vůči mechanickým vlivům.

ODĚR: úroveň 1 až 4 (vyhodnoceno v počtu cyklů)

ROZŘÍZNUTÍ rozkrojením: úroveň 1 až 5 (vyhodnoceno podle ukazatele)
PROPÍCHNUTÍ: úroveň 1 až 4 (vyhodnoceno v Newtonech)
ROZTRHNUTÍ: úroveň 1 až 4 ( vyhodnoceno v Newtonech)

MAXIMÁLNÍ POŽADAVEK této normy: 4-5-4-4

Příklad rukavic ROSTAING

MASTERNBR RC

ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY
   4544

Naše rukavice u této normy EN388 dosahují maximální možné úrovně

4-5-4-4

ODĚR 4 z 4
ROZŘÍZNUTÍ 5 z 5
ROZTRŽENÍ 4 z 4
PROPÍCHNUTÍ 4 z 4

Náš požadavek jde ještě dál s nabídkou provedení auditu Vašeho pracoviště..

Více informací

MEZINÁRODNÍ NORMY POUŽÍVANÉ PŘI TESTOVÁNÍ A KVALIFIKACI NAŠICH VÝROBKŮ

Evropská směrnice
89/686/CE
Osobní ochranné prostředky (OOP) jsou klasifikovány do 3 kategorií podle krytých rizik.

TYP 1 / MINIMÁLNÍ RIZIKA
TYP 2 / VÁŽNÁ RIZIKA
TYP 3 / SMRTELNÁ RIZIKA – NEVRATNÉ POŠKOZENÍ

ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

VŠEOBECNÉ NÁROKY
OCHRANNÉ RUKAVICE
EN 420

ABSENCE CHROMU
NEUTRÁLNÍ PH
OBRATNOST, POHODLÍ
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

MECHANICKÁ RIZIKA
PROTI POŘEZÁNÍ
EN 388

ODĚR
POŘEZÁNÍ
ROZTRHNUTÍ
PROPÍCHNUTÍ
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

TEPELNÁ RIZIKA
ŽÁRUVZDORNÉ
EN 407

CHOVÁNÍ PŘI KONTAKTU S OHNĚM
KONTAKT S ŽÁREM
KONVEKČNÍ TEPLO
SÁLAVÉ TEPLO
NEPATRNÝ POSTŘIK TEKUTÝ KOV
SILNÝ POSTŘIK ROZTAVENÝ KOV
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

TEPELNÁ RIZIKA
PROTI CHLADU
EN 511

KONVEKČNÍ CHLAD
CHLAD PŘI DOTEKU
NEPROPUSTNOST VODY
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

CHEMICKÉ LÁTKY A MIKROORGANISMY
EN 374

CHEMICKÁ ODOLNOST
ODOLNOST VŮČI PENETRACI
ODOLNOST VŮČI PROPUSTNOSTI
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

PROTECTION OCHRANA PRO HASIČE
EN 659 (2008)

POŽADAVKY NA VELIKOST
ODOLNOST VŮČI TEPLU
ODVÁDĚNÍ TEPLA
OBRATNOST
ODOLNOST ŠVŮ
SNÍMÁNÍ RUKAVIC
SOUDRŽNOST CELKU
CHEMICKÁ PENETRACE
PENETRACE VODY
ANTICIPOVAT BEZPEČNOSTNÍ NORMY

OCHRANA HASIČŮ
Referenční systém ASQUAL

EN 388
ISO 15383
ISO 13997
EN 659